Cercar en aquest blog

dimarts, 11 de juny de 2013

Els 40 anys de Comediants

 

El món dels Comediants de Canet de Mar, tot i tractar-se d'un univers connectat directament amb l'espectacle, de carrer i places, a l'inici, i de teatres convencionals, en la seva evolució posterior, sense oblidar mai la seva essència popular, està intimament relacionat amb la creativitat plàstica en tots els seus vessants, des del disseny del vestuari, decorats, escenes i estris complementàris, a la creació de màscares i al maquillatge, com a procediment pictòric, de caràcter efímer, sobre la pell d'uns actors que esdevenen, també, personatges pintats de la gran composició plàstica dels seus dinàmics quadres de color esclatant i dimensió sideral.Just era, doncs, que els artistes plàstics posessim també la nostra pinzellada particular per commemorar, alhora que els agraïem, els 40 anys de vida d'aquests Comediants que han fet de Canet de Mar la base natural de la seva trasbalsadora creativitat, el centre experimental de les seves desbordants energies, el i bressol de noves vocacions, a la vegada que projectaven la força d'aquesta petita població del Maresme, veïna de la meva, Sant Pol de Mar, arreu del món, sempre associada al nom d'uns Comediants que han traspassat els límits del seu quadre territorial natural per ocupar, fins a l'abstracció, tots els intersticis d'una realitat universal que ha reconegut, eternament, la seva màgia, els seus encants i la força transgressora de la seva alquímia vital.
Tocats, subtilment, per l'alè regeneradora dels Comediants, un bon nombre d'artistes, entre els quals, jo mateix, volem retre el merescut homenatge a la seva trajectòria de 40 anys, a la nostra manera i amb la nostra plasticitat particular, en formats, tècniques, textures, conceptes, cromatismes i intencions tan diverses com diverses són les sensibilitats de cadascun d'aquests artistes que ocupem, en clau Comediants, la Sala d'Exposicions Municipal i Estudi Tenas de Canet de Mar, a l'exposició coneguda genericament com a "Comediants, 40 anys de creació Canet de Mar", que pots visitar encara fins al 16 de juny.
Així com la fusta i la sorra van ser materials idònis per construïr el meu "Ocell de sorra" per al Tramuntanart del Port de la Selva, tot pensant en la Tramuntana, la línia neta i polida sobre superfície plana, m'ha semblat el procediment tècnic més adequat per crear aquest "Comèdius" que, rialler, en context de gran esclat cromàtic, s'aproxima a la realitat dels Comediants, sense oblidar aquell nas vermell que encen sempre l'ànima d'aquell pallaso tradicional que existeix sempre sota la sensible epidèrmis de qualsevol comediant.
1 comentari: