Cercar en aquest blog

divendres, 25 d’abril del 2014

1714 en exposició

Transcric aquesta proposta de particpació a l'exposició col.lectiva que a l'entorn de 1714 s'organitza a Canet de Mar, per què en tinguis coneixement i per què hi exposis, també, si et plau.

PROPOSTA EXPOSICIÓ COL∙LECTIVA 1714
Tal com vàrem anticipar l’any passat com a proposta d’exposició per a aquest any, hem decidir
celebrar la commemoració del tricentenari del 1714 amb una exposició, que reflecteixi
l’esperit català. No solament emparant‐nos en aquest 300 anys, sinó en l’aspecte existencial i
diferencial que ha anat consolidant el nostre poble a través dels temps.
Som catalans a l’igual que som mediterranis i el nostre pensament i tarannà influenciat per
aquest mar de cultures ens ha anat forjant i fent‐nos indestructibles.
Les prioritats de reis i regnats, politics i estreteges destructius sempre han fracassat amb el pas
del temps, i de nou el poble de ferms fonaments ha tornat a la tasca de fer‐nos avançar
reforçant en noves arrels la nostra cultura, llengua i manera de ser: som i serem!


PARTICIPACIÓ I CONDICIONS
Ens plau fer‐vos partícips d’aquesta proposta i aprofitar una ocasió com aquesta perquè cada ú
pugui dir la seva, i que les vostres reflexions contribueixin a consolidar una Catalunya més
universal. Si la vostra intenció és participar, llegiu i seguiu les bases que posem a continuació a
la vostra disposició.
Per motius de calendari i estratègia hem confirmat l’inici de la mateixa el divendres 20 de juny
de 2014 fins el diumenge 6 de juliol (desprès del Canet Rock).
També ens hem posat una quota de participació de 12 euros per confeccionar un llibretó per
cada participant i altres despeses, que s’entregaran amb l’obra.
Organitzar un a mostra d’aquestes característiques i dimensions suposa com sabeu d’una bona
coordinació amb els artistes i per això us demanem que sigueu efectius amb els terminis i
condicions que us donaran cabuda i confirmació de la vostra participació.
Les obres presentades seran de tècnica lliure i la temàtica sempre directament relacionades
amb el concepte de l’exposició. Pintura, escultura i collage.
Es disposarà d’un metre lineal per a participant, on aconsellem no sobrepassar els 90x180 cm
en sentit vertical.
Les obres hauran d’esta preparades per penjar i seran resistents a la seva manipulació, no
s’acceptaran vidres amb grapes i altres que posin en perill els muntadors o el públic.
Les escultures amb un màxim d’un metre cúbic seran lleugeres i manipulables per disposar‐les
en el lloc adequat i, si s’escau, es comptarà amb la col∙laboració de l’autor per ubicar‐les.
Tenim previst realitzar l’exposició a la Sala Cultural Ramon de Capmany i si la participació és
alta, que així ho creiem, també a l’Estudi Tenas 1694.
Necessitem que realitzeu la inscripció de participació el més aviat possible ja que es disposa
de places limitades per l’espai i es tancarà en el moment que aquestes quedin cobertes.
Ja que la transcendència de la mateixa així creiem que ho mereix, hem decidit confeccionar un
catàleg a tot color amb les fotos de les obres participants i amb els escrits pertinents.


ENTREGA DE L’OBRA
Els dies 18 i 19 de juny de 19 a 21 hores a la sala d’exposicions municipal de la plaça dels
americanos s/n per poder‐la col∙locar adequadament on calgui.


RECOLLIDA D’OBRA
Els dies 7 i 8 de juny, de 19 a 21 hores, seran de recollida de l’obra. Cada participant tindrà
cura dels seus embalatges i recollirà l’obra en el lloc on hagi estat exposada lliurant el resguard
que tindrà de l’entrega de l’obra, cada participant rebrà amb la recollida de l’obra 1 catàleg i
propaganda de la mostra.


AVISOS
Els organitzadors no es fan responsables de possibles desperfectes o furs de les obres, tot i que
vetllaran i tindran cura en el seu perfecte estat i qui ho cregui oportú pot contractar‐se una
assegurança.
S’entén que les obres que no es retirin dins les dates establertes, són donació pel que
l’organització cregui convenient per a elles.
L’organització es reserva el dret de canviar qualsevol condició, data o altre disposició si així ho
considera indispensable.


RESUM
DATES CONCEPTE
Dimensions de
l’obra
Màxim 90x180 cm en sentit vertical i tècnica lliure pintura. Escultura
màxim 1m3
El més aviat possible Inscripció al correu electrònic vador2004@terra.com
Del 5 al 10 de juny Foto de l’obra mínim 72 ppp de resolució
Dies 18 i 19 de juny Entrega de l’obra, de 19 a 21h a la sala exposicions
Dies 7 i 8 de juliol Recollida de l’obra en el lloc on ha estat exposada de 19 a 21h
Dia 20 de juny Inauguració de l’exposició a les 20 hores
Telèfons de contacte: Salvador Castellà 93 794 09 09 i Antoni Pérez 93 795 44 61


Us animem a participar‐hi. La cultura és cosa de tothom!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada