Cercar en aquest blog

dimecres, 30 d’abril del 2014

VI Concurs de Cartells de la Festa Major d'Alella

Transcric integrament les bases del VI Concurs de Cartells de la Festa Major d'Alella per si et plau la proposta, tot i que a mi continui no agradant-me que el verdicte final sigui per votació popular.


Bases del VI concurs de Cartells de la Festa Major d’Alella 


1. Objectiu
L’Ajuntament d’Alella convoca aquest concurs per tal de proveïr-se del cartell de la Festa Major
d’Alella 2014.


2. Temàtica
La temàtica estarà basada fonamentalment en qualsevol dels aspectes representatius de la Festa Major i del poble.

3. Tamany, tècnica i presentació
El disseny ha de ser vertical (42cm d’alt x 29,7 cm. d’ample).
La tècnica és lliure, sempre i quan es pugui reproduir en quatricomia.
El text que ha d’aparèixer en el cartell és:
Festa Major de Sant Feliu Alella 2014
Del 30 de juliol al 3 d’agost
També hi ha de figurar el logotip de l’Ajuntament (podeu descarregar-lo a www.alella.cat).


La presentació de la proposta s’ha de fer en suport paper sobre una base rígida.
També caldrà adjuntar un arxiu informàtic amb el cartell en format TIF o JPG a tamany DinA3 a 300 ppp.
No s’acceptaran més de 2 propostes per persona.
Les propostes no aniran signades.
Tant al dors de la proposta com a l’embolcall, s’hi ha d’especificar un lema amb el qual es distingirà l’autor. S’adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà el lema, dins del sobre hi haurà el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònici fotocòpia del DNI.


4. Participants
Hi pot participar tothom que ho desitgi, de forma individual o col·lectiva.5. Terminis
Data límit de presentació de les propostes: 12 de maig de 2014.
El guanyador es farà públic al web municipal el 3 de juny.
 
Les propostes no premiades es podran recollir al mateix lloc de presentació fins l’11 de juliol.
Un cop passat aquest termini, l’Ajuntament d’Alella no es farà responsable dels projectes que no
hagin estat retirats.


6. Lloc de presentació de les propostes Centre Cultural Can Lleonart
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alella
Plaça dels Germans Lleonart, 1
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h, i de dilluns a dijous, de 16 a 20 h
El participant rebrà un document conforme ha entregat la proposta per al concurs. Aquest document servirà per recollir l’obra en cas que no hagi estat guanyadora.


7. El jurat
El jurat farà servir el següent barem de puntuació i criteris:
- Creativitat i originalitat de la proposta (fins a 10 punts)
- Adequacióa la temàtica festiva d’Alella (fins a 10 punts)
- Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 5 punts)


8. Veredicte
El jurat procedirà a la selecció d’un màxim de 5 cartells finalistes. En tot cas, el jurat podrà
declarar desert el concurs. Si algun membre del jurat, per causa de força major, no pot emetre el seu vot, el podrà delegar per escrit en qualsevol dels membres del jurat. El veredicte serà inapel·lable.
Els treballs finalistes seran exposats a Can Lleonart entre el 23 i el 30 de maig (ambdós inclosos)per tal que tothom qui ho desitgi pugui votar el cartell que més li agradi i escollir el guanyador. Per poder votar caldrà identificar-se amb el nom i DNI, ja que només s’acceptarà un vot per persona.
El resultat de la votació popular es farà públic el dimarts 3de juny, al web de l’ajuntament.


9. Premis
Hi haurà un únic premi valorat en 500 euros subjecte a les retencions fiscals corresponents.


10. Drets d’autor
El guanyador cedirà a l’Ajuntament d’Alella els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge, el qual la utilitzarà per promoure la Festa Major i fer-ne publicitat en el format o el suport que consideri oportú. Així mateix l’Ajuntament d’Alella podrà fer les modificacions gràfiques necessàries per adequar el projecte guanyador als diferents suports de comunicació.


11. Acceptació de bases
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
L’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.


Per a més informació
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alella
Plaça dels Germans Lleonart, 1
Tel. 93 540 40 24
De dillunsa divendres de 8 a 14 h, i de dilluns a dijousde 16 a 20 h.
.

http://www.alella.cat/canmanye

http://www.facebook.com/canmanye

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada