Cercar en aquest blog

diumenge, 26 d’abril del 2015

L'Ovidi Ferotge

dibuixos claudi
Art Nostrum  i  l’Associació Cultural Plataforma Odèon -ACPO organitzen la mostra artística: L’Ovidi Ferotge, i jo et passo la informació rebuda per si et plau participar-hi.


PROPOSTA EXPOSICIÓ COL∙LECTIVA
“L'Ovidi Ferotge”
Durant força anys vàrem gaudir de la companyia i presència de l’Ovidi Montllor a Canet de Mar, la reputació que el precedia dins l’àmbit musical, com a cantautor reivindicatiu i rapsode, sempre el va avalar i ‐aquest valencià d’Alcoi‐ es va acabar convertint en un canetenc de Catalunya, ens el vàrem fer nostre al igual que les seves cançons, que des de joves ja entonàvem, de gaudir les seves actuacions en els diversos festivals llegendaris aquí a Canet.Art Nostrum i l’Associació Cultural Plataforma Odèon volem retre homenatge a l’Ovidi en aquest any de commemoració del 20è aniversari de les “seves vacances”. La música, el cinema, el teatre seran presents durant tot l’any als diferents espais del nostre poble i també hem volgut recollir l’art plàstic per a arrodonir la mostra d’activitats que hem organitzat al seu voltant.


PARTICIPACIÓ I CONDICIONSEns plau fer‐vos partícips d’aquesta proposta i aprofitar una ocasió com aquesta perquè cadascú pugui dir la seva, i que les vostres reflexions contribueixin a veure la figura, la música o l’entorn del nostre Ovidi més ferotge.

Si la vostra intenció és participar, llegiu i seguiu les bases que posem a continuació a la vostra disposició.
La durada de la exposició serà del 24 de juny de 2015 fins el diumenge 12 de juliol.
També hem posat una quota de participació de 10 euros, que s’haurà d’abonar a l’entregar l’obra, per a confeccionar un catàleg per cada participant així com d’altres despeses d’organització.

Organitzar una mostra d’aquestes característiques i dimensions suposa com sabeu d’una bona coordinació amb els artistes i per això us demanem que sigueu efectius amb els terminis i condicions que us donaran cabuda i confirmació de la vostra participació.
 
Les obres presentades seran de tècnica lliure i la temàtica, sempre directament relacionades amb el concepte de l’exposició, la figura del cantautor Ovidi Montllor.
 
Es disposarà d’un metre lineal per a participant, pel que aconsellem no sobrepassar els 90x180 cm en sentit vertical.

Les obres hauran d’esta preparades per penjar i seran resistents a la seva manipulació, no s’acceptaran vidres amb grapes i altres que posin en perill els muntadors o el públic.

Les escultures amb un màxim d’un metre cúbic seran lleugeres i manipulables i, si s’escau, aniran acompanyades del suport necessari per a la seva exposició (vitrina, peanya...). Es comptarà, si és necessari, amb la col∙laboració de l’autor per ubicar‐la.

Tenim previst realitzar l’exposició a la l’Estudi Tenas 1694, al carrer Bonaire de Canet de Mar.


ENTREGA DE L’OBRA
Els dies 19 i 20 de juny de 19 a 21 hores a la sala d’exposicions Estudi Tenas 1694, del carrer Bonaire.
Es lliurarà a cada participant el resguard corresponent per a la posterior recollida de l’obra i del catàleg.
RECOLLIDA D’OBRA
Els dies 14 i 15 de juliol, de 19 a 21 hores, al mateix lloc de l’exposició.
Cada participant tindrà cura dels seus embalatges i recollirà l’obra en el lloc on hagi estat exposada, lliurant el resguard que tindrà de l’entrega de l’obra.


AVISOS
Els organitzadors vetllaran i tindran cura del manteniment de les obres però no es fan responsables de possibles desperfectes o furs de les mateixes. Qui ho cregui oportú pot contractar‐se una assegurança.
Les obres que no es retirin dins les dates establertes, s’entén que són donació per al que l’organització cregui convenient.
L’organització es reserva el dret de canviar qualsevol condició, data o altre disposició si així ho considera necessari.
RESUM
CONCEPTE
Dimensions de l’obra
Pintura: màxim 90x180 cm en sentit vertical i tècnica lliure
Escultura: màxim 1m3
El més aviat possible Inscripció al correu electrònic artnostrum@gmail.com
Abans del 5 de juny Foto de l’obra mínim 72 ppp de resolució
Dies 19 i 20 de juny Entrega de l’obra, de 19 a 21h a la sala exposicions
Dies 14 i 15 de juliol Recollida de l’obra en el lloc on ha estat exposada de 19 a 21h
Dia 24 de juny Inauguració de l’exposició a les 19 h a l’Estudi Tenas.

Contactes: artnostrum@gmail.com
Antoni Pérez, mòbil: 655.629.565 anpevalls@gmail.com
Us animem a participar‐hi perquè la cultura és cosa de tothom. 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada