Cercar en aquest blog

dilluns, 11 de juliol de 2016

El Monestir de Villanueva de Sijena i el MNAC

dibuixos claudi
El MNAC informa:


El patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya, reunit aquest matí per tractar la problemàtica derivada dels litigis respecte dels bens procedents del Monestir de Villanueva de Sijena, ha arribat per unanimitat als acords que es detallen al document adjunt.
 

ACORD RELATIU ALS LITIGIS AMB EL GOVERN D’ARAGÓ I L’AJUNTAMENT DE
VILLANUEVA DE SIJENA RESPECTE DELS BÉNS PROVINENTS DEL MONESTIR DE
VILLANUEVA DE SIJENA QUE ES TROBEN AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA


En relació amb la problemàtica derivada dels litigis que se segueixen davant dels jutjats d’instrucció núm. 1 i 2 d’Osca, respecte dels béns provinents del Monestir de Villanueva de Sijena que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Patronat ha adoptad per unanimitat, en sessió celebrada en data 11 de juliol de 2016, els acords següents:


1. El Patronat es dóna per assabentat de l’escrit presentat pel Conseller de Cultura de la Generalitat exposant davant del Jutjat d’Instrucció núm. 1 d’Osca, en relació amb els objectes provinents del Monestir de Villanueva de Sijena, que la voluntat de compliment de la resolució judicial dictada pel que fa a l’execució provisional de la sentència no l’eximeix del compliment dels tràmits administratius pertinents, com a motiu del qual, la data del 25 de juliol de 2016 fixada pel Jutjat resulta inassumible per poder portar a terme els tràmits legalment necessaris d’acord amb la legislació aplicable.


2. Recolzar i instar el President i el Director del Museu Nacional d'Art de Catalunya per tal que aquest últim s’adreci a la titular del Jutjat d’Instrucció núm. 1 d’Osca, en termes similars als exposats pel Conseller de Cultura de la Generalitat, pel que fa a la seva responsabilitat i en el marc de la voluntat expressada de compliment del sentit de la resolució judicial sobre l’execució provisional de la sentència 48/2015, dictada en data 8 d’abril de 2015.


3. Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència 51/2016, dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 d’Osca en data 4 de juliol de 2016 sobre les pintures murals provinents del Monestir de Villanueva de Sijena que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya, per entendre que la seva fonamentació és contrària a
l’ordenament jurídic.4. Instar el Director del Museu Nacional d'Art de Catalunya per tal que amb caràcter urgent encarregui als serveis de Restauració i Conservació Preventiva del Museu un estudi sobre els riscos que podria originar el trasllat de les pintures murals objecte del plet, que puguin amenaçar la seva integritat i deguda conservació.


Tots aquest acords s’han pres per unanimitat del Patronat celebrat en data d’avui.


Barcelona, 11 de juliol de 2016

http://www.museunacional.cat/es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada