Cercar en aquest blog

dimarts, 2 de juny del 2015

XVI Concurs de Pintura Ràpida de Calella

dibuixos claudi
Acabo de rebre les bases del XVI Concurs de Pintura Rapida que es farà el diumenge 14 de juny a Calella en el context de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, i les publico, ara mateix, per si et va la proposta i et plau participar-hi, pel simple plaer de fer-ho o per aconseguir alguns dels seus premis.1 .- Podran participar en aquest Concurs tots els artistes majors de 14 anys que ho desitgin, previa la inscripció corresponent que sera gratuita.
2.- La data de realització d'aquest Concurs és el diumenge dia 14 de juny de 2015.
3.- La inscripció dels artistes i segellat de les teles, tindra lloc a la placa de I'Esglesia de les 8 a les 10 del matí. Seran admeses les teles blanques o preparades amb una capa de color uniforme.
4.- La mida maxima de les teles sera 100x100 cms. i hauran d'ésser presentades sense marc o Ilistó que les emníarqui.
5.- L'artista podra escollir la tecnica de pintura a I'oli o similar per interpretar la seva obra. Cada artista podra presentar una sola obra.
6.- El tema sera Iliure, a I'elecció de I'artista, pero, en tot cas, es referira sempre a un aspecte de Calella o els seus voltants.
7.- La recepció de les obres, signades pel pintor, es realitzara a la Plaça de I'Esglesia, fins a les 2 de la tarda del mateix dia 14 de juny.
8.- El Jurat qualificador estara compost per reconegudes personalitats dintre del món cultural i artistic, i tindra facultats per resoldre totes les incidencies que no estiguin previstes en les presents Bases.
9.- Els guanyadors dels premis renuncien explicitament als drets de llurs obres.
10.- El veredicte del jurat es fara públic a partir de les 18,30 de la tarda del mateix dia 14 de juny, passant immediatament al repartiment de premis a la Placa de I'Esglesia.
11.- Les obres presentades a concurs estaran exposades a la Plaça de I'Església i podran esser retirades personalment aquest dia o per delegació a la Galeria Cultural, cl Jovara, 104, de 17 a 21 h. Tel. 93 766 13 39, fins el 30 de juny. Les obres no retirades seran venudes i el seu importes destinara a finalitats benefiques.
12.- La Comissió es reserva el dret d'admissió de les obres, i no respon de possibles i involuntaries anomalies que poguessin produir-se.
13.- A judici del JURAT, qi~alsevol premi podra declarar-se desert si la qualitat o absencia de les obres no mereixessin una mínima puntuació.
14.- El sol fet de participar en aquest Concurs INDICA LA COMPLETA ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES.
15.- Tots els participants seran obsequiats amb una medalla
commemorativa del Concurs de Pintura Rapida.

Que la sort, al costat de la força, t'acompanyi!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada