Cercar en aquest blog

dimecres, 30 d’abril del 2014

VI Concurs de Cartells de la Festa Major d'Alella

Transcric integrament les bases del VI Concurs de Cartells de la Festa Major d'Alella per si et plau la proposta, tot i que a mi continui no agradant-me que el verdicte final sigui per votació popular.


Bases del VI concurs de Cartells de la Festa Major d’Alella 


1. Objectiu
L’Ajuntament d’Alella convoca aquest concurs per tal de proveïr-se del cartell de la Festa Major
d’Alella 2014.


2. Temàtica
La temàtica estarà basada fonamentalment en qualsevol dels aspectes representatius de la Festa Major i del poble.

3. Tamany, tècnica i presentació
El disseny ha de ser vertical (42cm d’alt x 29,7 cm. d’ample).
La tècnica és lliure, sempre i quan es pugui reproduir en quatricomia.
El text que ha d’aparèixer en el cartell és:
Festa Major de Sant Feliu Alella 2014
Del 30 de juliol al 3 d’agost
També hi ha de figurar el logotip de l’Ajuntament (podeu descarregar-lo a www.alella.cat).


La presentació de la proposta s’ha de fer en suport paper sobre una base rígida.
També caldrà adjuntar un arxiu informàtic amb el cartell en format TIF o JPG a tamany DinA3 a 300 ppp.
No s’acceptaran més de 2 propostes per persona.
Les propostes no aniran signades.
Tant al dors de la proposta com a l’embolcall, s’hi ha d’especificar un lema amb el qual es distingirà l’autor. S’adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà el lema, dins del sobre hi haurà el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònici fotocòpia del DNI.


4. Participants
Hi pot participar tothom que ho desitgi, de forma individual o col·lectiva.5. Terminis
Data límit de presentació de les propostes: 12 de maig de 2014.
El guanyador es farà públic al web municipal el 3 de juny.
 
Les propostes no premiades es podran recollir al mateix lloc de presentació fins l’11 de juliol.
Un cop passat aquest termini, l’Ajuntament d’Alella no es farà responsable dels projectes que no
hagin estat retirats.


6. Lloc de presentació de les propostes Centre Cultural Can Lleonart
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alella
Plaça dels Germans Lleonart, 1
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h, i de dilluns a dijous, de 16 a 20 h
El participant rebrà un document conforme ha entregat la proposta per al concurs. Aquest document servirà per recollir l’obra en cas que no hagi estat guanyadora.


7. El jurat
El jurat farà servir el següent barem de puntuació i criteris:
- Creativitat i originalitat de la proposta (fins a 10 punts)
- Adequacióa la temàtica festiva d’Alella (fins a 10 punts)
- Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 5 punts)


8. Veredicte
El jurat procedirà a la selecció d’un màxim de 5 cartells finalistes. En tot cas, el jurat podrà
declarar desert el concurs. Si algun membre del jurat, per causa de força major, no pot emetre el seu vot, el podrà delegar per escrit en qualsevol dels membres del jurat. El veredicte serà inapel·lable.
Els treballs finalistes seran exposats a Can Lleonart entre el 23 i el 30 de maig (ambdós inclosos)per tal que tothom qui ho desitgi pugui votar el cartell que més li agradi i escollir el guanyador. Per poder votar caldrà identificar-se amb el nom i DNI, ja que només s’acceptarà un vot per persona.
El resultat de la votació popular es farà públic el dimarts 3de juny, al web de l’ajuntament.


9. Premis
Hi haurà un únic premi valorat en 500 euros subjecte a les retencions fiscals corresponents.


10. Drets d’autor
El guanyador cedirà a l’Ajuntament d’Alella els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge, el qual la utilitzarà per promoure la Festa Major i fer-ne publicitat en el format o el suport que consideri oportú. Així mateix l’Ajuntament d’Alella podrà fer les modificacions gràfiques necessàries per adequar el projecte guanyador als diferents suports de comunicació.


11. Acceptació de bases
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
L’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.


Per a més informació
Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alella
Plaça dels Germans Lleonart, 1
Tel. 93 540 40 24
De dillunsa divendres de 8 a 14 h, i de dilluns a dijousde 16 a 20 h.
.

http://www.alella.cat/canmanye

http://www.facebook.com/canmanye

dimarts, 29 d’abril del 2014

Chema Conesa

 
La Comunidad de Madrid presenta, des d'avui mateix i fins al 27 de juliol, l'exposició "Retratos de papel" inclosa a la secció oficial de PHotoEspaña 2014, a la Sala Comunidad de Madrid-Alcalá 31, com a gran mostra retrospectiva del treball de Chema Conesa, (Murcia, 1952), un dels grans professionals de la fotografia de premsa espanyola que, amb més de 35 anys de recorregut professional, ha sabut captat els rostres dels grans protagonistes de la realitat contemporània espanyola i internacional, en qualsevol dels seus àmbits, i amb la destresa d'oferir sempre la seva mirada particular, tot mantenit, però, absoluta fidelitat a l'essència del retratat.109 fotografies exposades de la realitat espanyola, i un vídeo amb 200 retrats de grans personatges d'arreu del món, et permetran conèixer, llargament i profunda, el gran camí recorregut per una càmera de Chema Conesa que sembla funcionar, sempre, com si fos exactament la seva mirada.
http://www.madrid.org/
http://www.phe.es/

dilluns, 28 d’abril del 2014

El ruc català

Vaig conèixer la millor reserva de rucs catalans del món a la finca de Fuives d'Olvan (Berguedà), en privilegiat context paisatgistic, quan la tasca de recuperació d'aquesta fantàstica raça animal catalana absolutament autòctona passava els seus millors moments i feia pensar en un futur excel.lent que el present actual ha demostrat inexistent, fent perillar la continuïtat d'aquest ruc català (guarà) que, tot i els seus grans valors físics i mentals, veu minvar, dramaticament, el seu nombre, per manca d'ajuts oficials i del suport de molts particulars que, veïent en ell la representació de l'essència catalanista, n'apadrinaven molts, amb la mateixa passió que lluïen el seu perfil en cotxes, samarretes, i objectes diversos, associats als colors de la senyera, per combatre i humiliar l'enemic espanyol identificat amb aquell toro d'Osborne que, indultat, encara identifica, com a un dels grans dissenys espanyols de tots els temps, molts paisatges espanyols, inclosos els catalans, tot i l'acció d'alguns grups catalanistes que n'han destruït més d'un.Jo, que també vaig contribuïr a fer conèixer l'ase català, en fase de recuperació iniciàtica, quan vaig visitar aquell Centre Mundial del Ruc Català de Fuives d'Olvan en un dels meus desplaçaments dominicals amb la mòbil de Catalunya Ràdio en la meva seccció "On és en Claudi" de "El Suplement", que vaig fer durant 6 anys, he rebut amb tristesa aquesta notícia de la pràctica desaparició d'aquesta raça de rucs catalans admirats arreu per la seva planta, la seva intel.ligència i el seu admirable caràcter.

dissabte, 26 d’abril del 2014

63

Obsevo, no sense sorpresa, com, pinzellada a pinzellada, demà completaré el meu primer rostre de 63 anys, i mentre el pinto intento recordar el meu primer rostre d'infant, i tots els altres que, progressivament, han ananat definint els meus successius perfils, fins arribar a aquesta imatge de present que els conté, en fantàstic collage de formes i emocions, tot anunciant, si el temps ho permet, els retrats futurs que m'aniran identificant al teu costat, mentre visc, per a amor a l'art, la intensa expressivitat de la vida.

divendres, 25 d’abril del 2014

1714 en exposició

Transcric aquesta proposta de particpació a l'exposició col.lectiva que a l'entorn de 1714 s'organitza a Canet de Mar, per què en tinguis coneixement i per què hi exposis, també, si et plau.

PROPOSTA EXPOSICIÓ COL∙LECTIVA 1714
Tal com vàrem anticipar l’any passat com a proposta d’exposició per a aquest any, hem decidir
celebrar la commemoració del tricentenari del 1714 amb una exposició, que reflecteixi
l’esperit català. No solament emparant‐nos en aquest 300 anys, sinó en l’aspecte existencial i
diferencial que ha anat consolidant el nostre poble a través dels temps.
Som catalans a l’igual que som mediterranis i el nostre pensament i tarannà influenciat per
aquest mar de cultures ens ha anat forjant i fent‐nos indestructibles.
Les prioritats de reis i regnats, politics i estreteges destructius sempre han fracassat amb el pas
del temps, i de nou el poble de ferms fonaments ha tornat a la tasca de fer‐nos avançar
reforçant en noves arrels la nostra cultura, llengua i manera de ser: som i serem!


PARTICIPACIÓ I CONDICIONS
Ens plau fer‐vos partícips d’aquesta proposta i aprofitar una ocasió com aquesta perquè cada ú
pugui dir la seva, i que les vostres reflexions contribueixin a consolidar una Catalunya més
universal. Si la vostra intenció és participar, llegiu i seguiu les bases que posem a continuació a
la vostra disposició.
Per motius de calendari i estratègia hem confirmat l’inici de la mateixa el divendres 20 de juny
de 2014 fins el diumenge 6 de juliol (desprès del Canet Rock).
També ens hem posat una quota de participació de 12 euros per confeccionar un llibretó per
cada participant i altres despeses, que s’entregaran amb l’obra.
Organitzar un a mostra d’aquestes característiques i dimensions suposa com sabeu d’una bona
coordinació amb els artistes i per això us demanem que sigueu efectius amb els terminis i
condicions que us donaran cabuda i confirmació de la vostra participació.
Les obres presentades seran de tècnica lliure i la temàtica sempre directament relacionades
amb el concepte de l’exposició. Pintura, escultura i collage.
Es disposarà d’un metre lineal per a participant, on aconsellem no sobrepassar els 90x180 cm
en sentit vertical.
Les obres hauran d’esta preparades per penjar i seran resistents a la seva manipulació, no
s’acceptaran vidres amb grapes i altres que posin en perill els muntadors o el públic.
Les escultures amb un màxim d’un metre cúbic seran lleugeres i manipulables per disposar‐les
en el lloc adequat i, si s’escau, es comptarà amb la col∙laboració de l’autor per ubicar‐les.
Tenim previst realitzar l’exposició a la Sala Cultural Ramon de Capmany i si la participació és
alta, que així ho creiem, també a l’Estudi Tenas 1694.
Necessitem que realitzeu la inscripció de participació el més aviat possible ja que es disposa
de places limitades per l’espai i es tancarà en el moment que aquestes quedin cobertes.
Ja que la transcendència de la mateixa així creiem que ho mereix, hem decidit confeccionar un
catàleg a tot color amb les fotos de les obres participants i amb els escrits pertinents.


ENTREGA DE L’OBRA
Els dies 18 i 19 de juny de 19 a 21 hores a la sala d’exposicions municipal de la plaça dels
americanos s/n per poder‐la col∙locar adequadament on calgui.


RECOLLIDA D’OBRA
Els dies 7 i 8 de juny, de 19 a 21 hores, seran de recollida de l’obra. Cada participant tindrà
cura dels seus embalatges i recollirà l’obra en el lloc on hagi estat exposada lliurant el resguard
que tindrà de l’entrega de l’obra, cada participant rebrà amb la recollida de l’obra 1 catàleg i
propaganda de la mostra.


AVISOS
Els organitzadors no es fan responsables de possibles desperfectes o furs de les obres, tot i que
vetllaran i tindran cura en el seu perfecte estat i qui ho cregui oportú pot contractar‐se una
assegurança.
S’entén que les obres que no es retirin dins les dates establertes, són donació pel que
l’organització cregui convenient per a elles.
L’organització es reserva el dret de canviar qualsevol condició, data o altre disposició si així ho
considera indispensable.


RESUM
DATES CONCEPTE
Dimensions de
l’obra
Màxim 90x180 cm en sentit vertical i tècnica lliure pintura. Escultura
màxim 1m3
El més aviat possible Inscripció al correu electrònic vador2004@terra.com
Del 5 al 10 de juny Foto de l’obra mínim 72 ppp de resolució
Dies 18 i 19 de juny Entrega de l’obra, de 19 a 21h a la sala exposicions
Dies 7 i 8 de juliol Recollida de l’obra en el lloc on ha estat exposada de 19 a 21h
Dia 20 de juny Inauguració de l’exposició a les 20 hores
Telèfons de contacte: Salvador Castellà 93 794 09 09 i Antoni Pérez 93 795 44 61


Us animem a participar‐hi. La cultura és cosa de tothom!